"जय गोविन्द माधव"


 "जय गोविन्द माधव" 

जयति जय गोविन्द माधव,जय-जय राधेश्याम।
पतित पावन मुक्ति कारक  सांचा तेरो नाम 
जो मनुज आवे शरण पावे अजर विश्राम 
शुभ चरण की धूल पूरण होवें काम 
जयति जय गोविन्द माधव